Formål og virke

Foreningen, der har hjemsted i København, har ifølge vedtægterne til formål at fremme og formidle samkvem og forbindelse mellem Danmark og Indien ved at informere danskere og indere om kulturelle og merkantile emner.

Foreningen er upolitisk.

Foreningens aktiviteter omfatter blandt andet foredragsaftener, kulturelle arrangementer, medlemsmøder og festligheder. Som eksempler herpå kan nævnes afholdelse af arrangementer med indisk dans og musik eksempelvis i anledning af Indiens nationale festdage og foranlediget af indiske kulturpersonligheders besøg i Danmark. Specielt kan fremhæves besøg af forfatteren og tidligere parlamentsmedlem Khushwant Singh i 1988; foreningens 40-års jubilæum samme år og festligholdelsen af Pandit Jawaharlal Nehrus 100 års fødselsdag i 1989; og 50-års jubilæet af Indiens uafhængighed i 1997.

Foreningen var endvidere repræsenteret ved modtagelsen af premierministrene Jawaharlal Nehru og Indira Gandhi under deres officielle besøg i henholdsvis 1957 og 1983.

De færreste arrangementer har været koncentreret til København. Der gøres en indsats for at inddrage medlemmer uden for hovedstaden i foreningens virke.