Medlemskab

Som medlemmer kan optages danske og indiske statsborgere samt organisationer og institutioner. Enkeltpersoner af anden nationalitet end indisk og dansk, men med interesse for foreningens arbejde, kan ligeledes optages som medlemmer.

Medlemskontingent

  • Personligt medlemskab: 150 kr.
  • Par: 200 kr.
  • Studerende: 75 kr.
  • Firmaer/Institutioner: 300 kr.

Bankkonto: Danske Bank
reg. 1551   647 2540